MinkPolice er en ny generasjon fellealarm for bås, som du monterer på dine oppsett for å overvåke status på dine båser. MinkPolice varsler deg via App, Mail og/eller SMS når båsen er lukket.

Denne modulen lar deg overvåke din bås 24/7. MinkPolice enheten er vanntett og batteridrevet. Alarmsystemet består av en boks, en magnet og en antenne. Magneten er festet på lemmen, og rykkes løs når lemmen slår igjen, systemet vil da umiddelbart varsle deg via App, mail eller SMS om hvilken av dine båser som lemmen har slått igjen på.