Master Attract Bøketjære til Villsvin 500ml

Master Attract Wild Boar Tar brukes for å gjøre jakten på villsvin enklere. Produktet er enkelt å påføre og fester seg selv på frosne og våte stammer. Ved jevnlig sprøyting med Master Attract Wild Boar tiltrekkes villsvinene til området året rundt.

PrisNOK119,00 inkl. mva.
På lager
Produsent:
Spray Master
  • Produktinfo
  • Produktanmeldelser (0)

Master Attract Bøketjære til Villsvin 500ml

Master Attract Wild Boar Tar brukes for å gjøre jakten på villsvin enklere. Produktet er enkelt å påføre og fester seg selv på frosne og våte stammer. Ved jevnlig sprøyting med Master Attract Wild Boar tiltrekkes villsvinene til området året rundt.

Bruksanvisning:

Rist sprayboksen godt før bruk. Spray et tynt lag fra bakkenivå til ca. 1 meter opp på en stolpe eller et tre ved siden av åteplassen.

Oppbevaring:

I henhold til bransjestandarder garanterer vi funksjonen i 36 måneder med mindre annet er oppgitt. Oppbevares fortrinnsvis i romtemperatur eller kjøligere, men alltid frostfritt. Beskyttes mot direkte sollys.

 

Advarsel - Tjære, tre, aceton

Fare: Ekstremt brannfarlig aerosol.

Beholder under trykk: Kan sprekke ved oppvarming. Forårsaker hudirritasjon. Forårsaker alvorlig øyeirritasjon. Kan forårsake allergisk hudreaksjon. Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. Skadelig for vannlevende organismer med langvarige effekter. Sikkerhetsinformasjon: Oppbevares utilgjengelig for barn. Holdes borte fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antennelseskilder. Røyking forbudt. Må ikke punkteres eller brennes, heller ikke etter bruk. Unngå å puste inn spray.

VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Ta ut kontaktlinser, hvis det er lett å gjøre. Fortsett å skylle. Hvis hudirritasjon eller utslett oppstår: Søk legehjelp/tilsyn.

VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rikelig med såpe og vann. Beskytt mot sollys.

Må ikke utsettes for temperaturer over 50 °C/122 °F.

Kast innholdet/beholderen i henhold til lokale/regionale/nasjonale/internasjonale forskrifter.

Skriv en produktanmeldelse og del dine erfaringer med dette produktet med andre kunder.