Komplett rengjøringssett for lyddempere, nok til 2 behandlinger

PrisNOK299,00 inkl. mva.
På lager
Produsent:
Eurohunt
  • Produktinfo
  • Produktanmeldelser (0)

NORGESNYHET!

Endelig et komplett rengjøringssett for lyddempere av alle typer. Fluna SDR er et spesielt rengjøringsmiddel og avfettingsmiddel for grundig rengjøring av lyddempere. Fluna SDR fjerner alt av fastsittende urenheter, samt fastbrent kruttslam.

Rengjør og avfetter samtidig.

Svært enkelt å bruke!

Settet inneholder:

Fluna SDR konsentrat 250ml (GCSDR0250)

Mikrofiberduk 40X40 CM

BRUKSANVISNING:

Tøm halvparten av konsentratflasken i den tomme PVC-beholderen og fortynn dette konsentratet i forholdet 1: 3 med vann, (noe som gir 500 ml rengjøringsløsning.)

Hele innholdet i konsentratflasken er tilstrekkelig for en liters rengjøringsløsning, det vil si til 2 lyddempere

Om mulig, demonter lyddemperen og legg den i PVC-beholderen med vaskemiddelblandingen.

Ikke-demonterbare lyddempere senkes bare forsiktig ned i PVC-beholderen.

La lyddemperen stå i beholderen med væske imellom 2 og 8 timer, avhengig av hvor tilsmusset din demepr er.

Du kan forsterke effekten ved å vende litt på behodleren en gang iblandt. (Slå gjeren litt tape rundt korken, så du unngår væskelekkasje imellom kork og beholder.)

Etter rengjøring, skyll lyddemperen kraftig med rent vann. Tørk lyddemperen til slutt før du setter den sammen igjen. 

Maks diameter lyddemper: 65 mm

Maks lengde lyddemper: 260 mm

Klassifisering i henhold til 1272/2008 / EC: ja

Gjeldende unntak: nei

Signalord: fare

INNHOLD:

Benzensulfonsyre

C10-13 alkylderivater

Natriumsalt

Natriummetasilikat

H315: irriterer huden

H318: Gir alvorlig øyeskade

P102: Oppbevares utilgjengelig for barn

P262: Må ikke komme i kontakt med øyne, huden eller klær.

P305+P351+P338: VED KONTAKT MED ØYNENE:Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.

P301+P312: VED SVELGING: Skyll munnen. IKKE framkall brekning

Kontakt giftinformasjonssentralen 22 59 13 00

Importør i Norge: Jaktfall AS

Skriv en produktanmeldelse og del dine erfaringer med dette produktet med andre kunder.