Eurohunt Trofépleie - 200ml

EUROHUNT Trofépleie er egnet for pleie av gevir, horn og skaller. Den bevarer det naturlige utseendet, men endrer ikke farge og glans.

PrisNOK169,00 inkl. mva.
Produsent:
Eurohunt

E-postvarsling Vi beklager, men produktet er midlertidig utsolgt. Legg igjen din e-postadresse og vi vil sende deg en melding så snart varen kommer tilbake på lager igjen.
vilkårene

Produktinfo

Eurohunt Trofépleie - 200ml

EUROHUNT Trofépleie er egnet for pleie av gevir, horn og skaller. Den bevarer det naturlige utseendet, men endrer ikke farge og glans.

CLP-/REACH-Notice:

H304: Kan være livsfarlig hvis det svelges og kommer i luftveiene.
P101: Ved behov for medisinsk hjelp, ha produktbeholder eller etikett tilgjengelig.
P102: Oppbevares utilgjengelig for barn.
P301 + P310: VED SVELGING: Ring straks en GIFTINFORMASJONSSENTRAL/lege/.
P301 + P330 + P331: VED SVELGING: Skyll munnen. Ikke fremkall oppkast.
P405: Oppbevares innelåst.
P501: Innhold/beholder kasseres i henhold til lokale/regionale/nasjonale/internasjonale forskrifter.